Op alle overeenkomsten en behandelingen van dierenartspraktijk Lindenbergh zijn de algemene voorwaarden van KNMVD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) van toepassing,  gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.